Oto treść wystąpienia Patryka Białasa, które zostało wygłoszony podczas sesji Rada Miasta Katowice w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowne Panie i Ponowie Radni,

Stoję tu, w sali Rady Miasta Katowice, w imieniu tych wszystkich katowiczan, zatroskanych o nasz wspólny dom Katowice. Przemawiam w imieniu tych, dla których ochrona klimatu i czyste powietrze są bardzo ważne.

Ale stoję również tu dziś jako jeden z Was: jako dumny mieszkaniec Katowic. I jako jeden z Was chce powiedzieć, że zależy mi – nam zależy – na tym, aby Katowice były liderem zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie. To właśnie w Katowicach, za 10 miesięcy odbędzie się Szczyt Klimatyczny.
Dlatego proszę Panie i Panów Radnych, abyście za chwilę jasno pokazali, że jesteście katowickimi patriotami. Abyście podnieśli rękę za przyjęciem uchwały w sprawie aktualizacji programu gospodarki niskoemisyjnej.

Papież Franciszek mówi: „W kwestii zmian klimatu istnieje jasny, zdecydowany i nieuchronny imperatyw etyczny do działania”. Dziś stoicie przed następującym wyborem: albo pokażecie, że Katowice zasługują na tytuł lidera ekologii, albo pokażecie, że Katowice nie zasługują na tytuł gospodarza szczytu klimatycznego.

Program gospodarki niskoemisyjnej jest doskonale przygotowany. Ma tylko dwie wady: jest mało ambitny i ma niewiele wspólnego z poprawą jakości powietrza. Przyznacie, że termomodernizacja 45 spośród blisko 340 budynków użyteczności publicznej w latach 2018-2027 nie jest ambitnym, a tym bardziej kompleksowym przedsięwzięciem. O niskiej emisji i pyle PM 10 wspomina się zaledwie cztery razy w dokumencie liczącym blisko 300 stron!
Moim zdaniem jest tylko jeden wybór – głosowanie oczywiście za uchwałą – który sprawia, że bez wyrzutów sumienia będziecie mogli spojrzeć w oczy swoim dzieciom i wnukom. Pokażcie, pomimo tych wad, nie tylko sobie, nie tylko katowiczanom, ale także całej Polsce, że tu, na Śląsku, chcemy zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, większego udziału odnawialnych źródeł energii oraz czystego powietrza.

Mam nadzieję, że nie odrzucicie Państwo uchwały aktualizującej program gospodarki niskoemisyjnej. Jestem przekonany, że to dzisiejsze głosowanie pozwoli Wam na spokojny sen o lepszych i zdrowych Katowicach.

Moje wystąpienie chcę zakończyć słowami, z listu 4 biskupów archidiecezji katowickiej odczytanego do wiernych w dniu 15 listopada 2015 roku: „Bądźmy obrońcami środowiska naturalnego”.

Dziękuję za uwagę!