Do zmiany spojrzenia zapraszają “Zielone Katowice” – nowy, bezpłatny miejski magazyn. Za pióra chwytają znani aktywiści, ludzie z pasją, których celem są Katowice innej, obywatelskiej prędkości. Teraz mają swój głos. Infostrada, zielone budownictwo, czyste powietrze – to tylko niektóre z poruszanych tematów w pierwszym numerze “Zielonych Katowic”. Zapraszamy do lektury!

W pierwszym numerze można przeczytać o wizji zielonego, bezpiecznego miasta, które akceptuje różnorodność i wielokulturowość. Znalazły się tam również teksty o energooszczędnym budownictwie i społecznej odpowiedzialności biznesu, o transporcie publicznym oraz znaczeniu zdrowia psychicznego dla zrównoważonego rozwoju. Nie zabraknie tematów związanych z zanieczyszczeniem miasta – nie tylko powietrza, ale też hałasem. Wersja elektroniczna tutaj.