IMG_1398

Eindhoven. Miasto Philipsa. Ale i półsierota po Philipsie od 1997 r., kiedy to siedzibę koncernu i szereg miejsc pracy przeniesiono do Amsterdamu. Wtedy miasto musiało się przedefiniować, zmienić, znaleźć nowe idee…