makowski

Publikujemy wystąpienie członka naszego stowarzyszenia, które miało zostać odczytane podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie złożenia skargi na decyzję wojewody o zmianie nazwy Placu Szewczyka na Plac Kaczyńskich. Dyskusję a…